خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

📌 خدمات جدید

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7280
بازدید ویدیو اینستاگرام video + İgtv +Reel - [سرعت بالا]
1,300 تومان
1000 / 2147483647
7281
فالوور اینستاگرام - ارزان [30کا/روز] - [NR] ⛔
8,294 تومان
100 / 300000
7282
فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت دائمی] - [10کا/روز] - [10% Drop] ♻
16,380 تومان
100 / 1000000
7283
فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 365روز] - [20کا/روز] - [10% Drop] ♻
18,967 تومان
100 / 500000
7284
فالوور اینستاگرام واقعی [ضمانت: 365روز] - [40کا/روز] - [10% Drop] ♻
22,412 تومان
100 / 200000
7285
فالوور اینستاگرام واقعی [100کا/روز] - [ریزش کم]
22,841 تومان
50 / 250000
7286
ممبر تلگرام کانال - [هیدن] - [20کا/روز] - [زیر 100 کا] ⛔
29,900 تومان
100 / 25000
7287
ممبر تلگرام کانال/گروه [استارت آنی] - [بدون ریزش] - [30-100کا/روز]
85,800 تومان
500 / 600000

فالوور میکس اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7210
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ واقعی ] 💠
19,500 تومان
100 / 400000
7251
فالوور میکس [ سرعت بالا ] [ 30 روز ضمانت ]♻🚀
20,605 تومان
100 / 1000000
7205
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ استارت آنی ] 🚀
21,840 تومان
100 / 400000
7212
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ سرعت بالا ] 💠⚡️
22,750 تومان
100 / 400000
7260
فالوور میکس اسپید [60 الی 100 کا در روز] [ریزش خیلی کم]⚡️⚡️
23,400 تومان
1000 / 500000
7061
فالوور ریزش کم [استارت آنی] [30 روز ضمانت] [سرعت بالا] ♻⚡️⚡
23,712 تومان
100 / 5000000
7019
فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻⚡️🤖
31,499 تومان
10 / 500000
6956
فالوور میکس ریزش صفر [ 30 روز ضمانت ][ پیشنهادی ] ♻⚡️💎
44,564 تومان
100 / 500000
7035
فالوور میکس کم ریزش [ سرعت بالا ][ ضمانت 1 سال ] ♻ 🔥
45,591 تومان
100 / 1000000
7079
فالوور واقعی بدون ریزش [سرعت بالا] [365 روز ضمانت] ♻ 🚀
49,998 تومان
10 / 5000000
7078
فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] [30 روز ضمانت] ♻ 🛡
52,585 تومان
10 / 50000

فالوور آپدیت شده اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7259
فالوور میکس ارزان 💯
19,773 تومان
100 / 50000
7248
سریعترین فالوور آپدیت شده [ضمانت 60 روز][ریزش ۵ درصد ] 🔥🔥
40,690 تومان
10 / 500000

فالوور ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7036
فالوور 20 ~ 30 درصد ایرانی [سرعت بالا] [استارت آنی] 🔥
21,840 تومان
100 / 10000
7021
فالوور 30 ~ 40 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥
22,750 تومان
100 / 10000
7090
فالوور 30~ 50 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤
23,660 تومان
100 / 22000
7029
فالوور ایرانی با کیفیت [سرعت بالا] [استارت آنی] 🚀 🔥
24,570 تومان
100 / 10000
7039
فالوور ایرانی گلد [استارت آنی] 🥇 ❤
25,480 تومان
100 / 20000
7022
فالوور 40 ~ 60 درصد ایرانی [استارت آنی] 🔥 ❤
26,390 تومان
200 / 20000
7023
فالوور ایرانی الماس [استارت آنی] 💎 ❤
27,300 تومان
100 / 20000
7030
فالوور 90 درصد ایرانی [استارت آنی] [20 درصد هدیه] 💎 🔥 ❤
98,800 تومان
100 / 5000
7044
فالوور ایرانی پرفکت [استارت آنی] [هدیه دار ] [ 90 روز ضمانت ] 💵🇮🇷
122,148 تومان
100 / 10000
7077
فالوور ایرانی رودیوم [کیفیت بالا] [لایک 10 پست آخر]💎❤⚡️
168,948 تومان
100 / 10000

خدمات تردز

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7261
فالوور تردز [ با کیفیت ] 👌
134,459 تومان
100 / 20000
7262
فالوور تردز [ 356 روز ضمانت ] ♻
167,076 تومان
10 / 50000
7263
لایک تردز [ سرعت خوب ] 🚀
194,922 تومان
10 / 25000
7264
لایک تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻
294,372 تومان
10 / 50000
7265
فالوور تردز [ 30 روز ضمانت ] ♻
302,328 تومان
20 / 50000
7266
فالوور تردز [ 90 روز ضمانت ] ♻
326,196 تومان
100 / 25000
7267
لایک تردز [ 365 روز ضمانت ] ♻
397,800 تومان
50 / 200000
7268
فالوور تردز [ ضمانت داعمی ] ♻
437,580 تومان
100 / 150000

خدمات ایتا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7329
ممبر کانال ایتا [سرعت متوسط] [استارت آنی] ⚡️💎
185,640 تومان
25 / 500000
7091
پاپ آپ ایتا 3 ساعته ⏰
338,000 تومان
1000 / 1000
7094
پاپ آپ ایتا 12 ساعته ⏰
832,000 تومان
1000 / 1000
7095
پاپ آپ ایتا 24 ساعته ⏰
1,027,000 تومان
1000 / 1000

لایک میکس اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7058
لایک میکس [ ارزان ][ سرعت خوب ] ⚡️
1,768 تومان
10 / 50000
6957
لایک میکس [ ریزش کم ][ سرعت خوب ] ⚡️
2,041 تومان
10 / 100000
6970
لایک میکس [ بدون ریزش ][ سرعت بالا ] ⚡️💎
2,873 تومان
10 / 300000
6977
لایک واقعی [ ضمانت 30 روز ][ بدون ریزش ] ♻
4,329 تومان
10 / 30000
6958
لایک اسپید واقعی [ ریزش کم ][ سرعت 60 کا ] ⚡️⚡️❤
4,563 تومان
10 / 150000
6938
لایک واقعی [ بدون ریزش ][ 200 کا در روز ][ ضمانت 30 روز ] ⚡️ ♻ 💎
4,784 تومان
50 / 50000
6940
لایک واقعی [ کیفیت بالا ][ ضمانت 30 روز ] ♻ 💎
5,382 تومان
10 / 30000
6941
لایک واقعی [ اکسپلور ][ ضمانت 30 روز ] ♻ 💎
5,668 تومان
20 / 25000

🤖 فالوور اینستاگرام [ ارزان ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7288
فالوور اینستاگرام - [8کا/روز] - [NR] ⛔
3,367 تومان
10 / 3000
7289
فالوور اینستاگرام - [1کا/روز] - [NR] ⛔
4,784 تومان
20 / 1000
7290
فالوور اینستاگرام - [15کا/روز] - [NR] ⛔
5,577 تومان
10 / 15000
7291
فالوور اینستاگرام - [3کا/روز] - [NR] ⛔
6,682 تومان
10 / 10000
7292
فالوور اینستاگرام - [MIX] - [NR] ⛔
8,762 تومان
50 / 2000000

سیو / ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7007
ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [طلایی]
3,965 تومان
10 / 300000
7008
ایمپرشن اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور]
4,381 تومان
100 / 100000000
7009
ایمپرشن - بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [الماسی]
4,784 تومان
100 / 100000000
6951
بازدید پروفایل + بازدید ویدئو اینستاگرام [ارزان]
6,370 تومان
50 / 50000000
6942
سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖
8,619 تومان
10 / 5000

خدمات سروش

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7098
پاپ آپ سروش 9 ساعته ⏰
689,000 تومان
1000 / 1000
7099
پاپ آپ سروش 12 ساعته ⏰
819,000 تومان
1000 / 1000
7100
پاپ آپ سروش 24 ساعته ⏰
1,001,000 تومان
1000 / 1000

کامنت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
6945
کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬
52,000 تومان
10 / 2500

⛔️ فالوور اینستاگرام [ ریزش کم ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7293
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز]
8,762 تومان
10 / 25000
7294
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز]
16,718 تومان
10 / 5000
7295
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [30کا/روز]
17,511 تومان
10 / 100000
7296
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [5کا/روز]
17,901 تومان
100 / 1000000
7297
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [50کا/روز]
18,304 تومان
10 / 500000
7298
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [25کا/روز]
19,500 تومان
100 / 400000
7299
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [100کا/روز]
21,086 تومان
50 / 250000
7300
فالوور اینستاگرام - واقعی خارجی [Low Drop] - [50کا/روز]
21,489 تومان
100 / 200000

ممبر کانال تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7257
ممبر اد اجباری کانال های زیر 100 کا [سرعت بالا]
34,320 تومان
1000 / 10000
7256
ممبر هیدن کانال های زیر 100 کا [سرعت بالا]
34,320 تومان
1000 / 10000

خدمات آی گپ

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7101
پاپ آپ آی گپ 3 ساعته ⏰
325,000 تومان
1000 / 1000
7102
پاپ آپ آی گپ 6 ساعته ⏰
559,000 تومان
1000 / 1000
7103
پاپ آپ آی گپ 9 ساعته ⏰
689,000 تومان
1000 / 1000

ممبر گروه تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7072
ممبر ادلیست گروه [ارزان]
28,470 تومان
1000 / 15000

خدمات تیک تاک

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7065
بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک
832 تومان
100 / 1000000000
6952
بازدید ویدئو ایرانی تیک تاک
9,555 تومان
100 / 100000000
7066
لایک فوق ارزان تیک تاک
76,583 تومان
10 / 50000
7070
فالوور میکس تیک تاک[ضمانت 30 روز]
107,146 تومان
10 / 750000
7068
لایک سرعت بالا تیک تاک [ضمانت 90 روز] الماس 💎
161,616 تومان
100 / 10000
7069
فالوور تیک تاک [ضمانت 30 روز] پرفکت 💵
258,570 تومان
20 / 2000

خدمات آپارات

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7086
بازدید ویدیو آپارات 👁🗨
20,969 تومان
50 / 1000
7087
کامنت آپارات 💬
71,162 تومان
500 / 20000
7084
فالوور ایرانی آپارات 👥
89,856 تومان
50 / 300
7085
لایک ویدیو آپارات ❤
117,000 تومان
100 / 1000

♻️ فالوور اینستاگرام [ ضمانتی ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7301
فالوور اینستاگرام [ضمانت دائمی] - [50کا/روز] - [10% Drop] ♻
25,857 تومان
100 / 5000000

👍 لایک اینستاگرام [ بدون ضمانت ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7302
لایک اینستاگرام - [ارزانترین در ایران] - [30کا/روز] - [NR] ⛔
1,196 تومان
10 / 500000

🇮🇷 لایک اینستاگرام [ ایرانی ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7303
لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار [سرعت بالا] [ریزش کم]💎 🇮🇷
46,358 تومان
50 / 20000
7304
لایک اینستاگرام فول ایرانی [فقط خانم] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎
56,160 تومان
50 / 20000
7305
لایک اینستاگرام فول ایرانی [فقط آقا] - [پیشنهادی] 🇮🇷 💎
65,520 تومان
50 / 20000

خدمات یوتیوب

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
6969
بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] 3⃣
16,575 تومان
500 / 50000
6968
بازدید ویدیو یوتیوب [ ارزان ] 💯
23,205 تومان
500 / 1000000
6967
بازدید ویدیو یوتیوب [ارزانترین در ایران]🇮🇷
35,802 تومان
1000 / 10000000
6959
سابسکرایب یوتیوب ارزان 💯
60,333 تومان
10 / 50000
7076
بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 180 روزه ]♻
129,285 تومان
100 / 1000000
6962
سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت]
358,020 تومان
100 / 50000
6961
سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش]
499,902 تومان
10 / 10000
7075
سابسکرایب یوتیوب واقعی [ ضمانت 30 روزه ]
640,458 تومان
20 / 60000

👁 بازدید اینستاگرام [ Views + Reel + IGTV ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7306
بازدید اینستاگرام [همه پست ها] - [سرعت بالا]
1,300 تومان
1000 / 10000000

بازید لایو اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7307
بازدید لایو [ ارزان ] 💸
29,835 تومان
10 / 10000
7308
بازدید لایو [ سرعت بالا ] 🚀
59,670 تومان
10 / 10000

🇮🇷 ممبر تلگرام [ ایران ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7309
ممبر تلگرام کانال/گروه - [هیدن]
26,130 تومان
1000 / 2500
7310
ممبر کانال فول ایرانی[استارت آنی] [بدون ریزش] 🇮🇷🚀
51,870 تومان
500 / 10000

👤 ممبر تلگرام ارزان [ بدون ضمانت ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7311
ممبر تلگرام کانال/گروه - [ارزان] - [NR] ⛔
19,890 تومان
100 / 1000
7312
ممبر تلگرام کانال/گروه - [40کا/روز] - [NR] ⛔
21,736 تومان
100 / 50000
7313
ممبر تلگرام کانال/گروه - [10کا/روز] - [NR] ⛔
25,701 تومان
100 / 18000
7314
ممبر تلگرام کانال/گروه - [ارزان S2] - [NR] ⛔
25,701 تومان
100 / 30000
7315
ممبر تلگرام کانال/گروه - [واقعی] - [Nice Quality] [NR] ⛔
28,249 تومان
10 / 170000
7316
ممبر تلگرام کانال/گروه - [5کا/روز] - [NR] ⛔
29,445 تومان
100 / 20000
7317
ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [Instant] [NQ] - [NR] ⛔
31,031 تومان
100 / 50000
7318
ممبر تلگرام کانال/گروه - [سرعت بالا] [0-2/ساعت] [Low Drop] - [NR] ⛔
39,390 تومان
100 / 60000

بازدید ویدئو اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7227
بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ برنزی ] 👁
3,848 تومان
100 / 1000000000
6975
بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ آلفا ] 👁
3,978 تومان
100 / 50000000
6974
بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ طلایی ] 👁
4,485 تومان
100 / 100000000
7228
بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ نقره ای ] 👁
4,485 تومان
100 / 100000000
6976
بازدید ویدیو اینستاگرام [ حرفه ای اکسپلور ] 👁
4,784 تومان
100 / 100000000
7213
بازدید ویدیو اینستاگرام [ استارت آنی ][ ارزان ] 👁
5,603 تومان
100 / 5000000

تبلیغات اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7237
ارسال به دایرکت اینستاگرام [ ایرانی ][ بازدهی عالی ] 🔥
321,100 تومان
1000 / 100000

👤 ممبر تلگرام [ ضمانتی ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7319
ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 3روز] ♻
21,489 تومان
10 / 100000
7320
ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 7روز] ♻
31,824 تومان
10 / 100000
7321
ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 15روز] ♻
42,172 تومان
10 / 100000
7322
ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 30روز] ♻
49,335 تومان
10 / 100000
7323
ممبر تلگرام کانال/گروه - [20-30کا/روز] - [ضمانت: 60روز] ♻
55,692 تومان
50 / 100000

👤 ممبر تلگرام [ فقط گروه ]

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7324
ممبر گروه فول ایرانی[استارت آنی] [بدون ریزش] 🇮🇷🚀
51,870 تومان
100 / 10000

خدمات فالوور فیسبوک

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7073
فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S1
31,031 تومان
1000 / 500000
7276
فالوور پیج فیسبوک ارزان [30R]
31,902 تومان
100 / 500000
7277
فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S2 [30R]
62,062 تومان
500 / 500000
7279
فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S4 [30R]
81,887 تومان
500 / 100000
7278
فالوور پیج / پروفایل فیسبوک S3 [60R]
83,616 تومان
100 / 100000
6979
فالوور پروفایل فیسبوک واقعی [ ضمانت 30 روز ] ♻
104,429 تومان
1000 / 100000
7074
فالوور پیچ فیسبوک [ ضمانت 30 روز ] ♻
174,044 تومان
1000 / 100000

ری اکشن تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
6984
ری اکشن تلگرام [ ❤ ]
767 تومان
10 / 5000000
6986
ری اکشن تلگرام [ 🔥 ]
767 تومان
10 / 5000000
6985
ری اکشن تلگرام [ 💩 ]
767 تومان
10 / 5000000
7326
ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ]
767 تومان
10 / 1000000
7215
ری اکشن تلگرام [ 🤣 ]
767 تومان
10 / 5000000
7219
ری اکشن تلگرام [ 👌 ]
767 تومان
10 / 5000000
7220
ری اکشن تلگرام [ 😭 ]
767 تومان
10 / 5000000
7218
ری اکشن تلگرام [ 🖕 ]
767 تومان
10 / 5000000
7221
ری اکشن تلگرام [ 💯 ]
767 تومان
10 / 5000000
7223
ری اکشن تلگرام [ 😍 ]
767 تومان
10 / 5000000
7224
ری اکشن تلگرام [ 👻 ]
767 تومان
10 / 5000000
7225
ری اکشن تلگرام [ 👀 ]
767 تومان
10 / 5000000
6990
ری اکشن تلگرام [ 🤩 ]
767 تومان
10 / 5000000
6991
ری اکشن تلگرام [ 😱 ]
767 تومان
10 / 5000000
6989
ری اکشن تلگرام [ 😢 ]
767 تومان
10 / 5000000
6988
ری اکشن تلگرام [ 🎉 ]
767 تومان
10 / 5000000
6987
ری اکشن تلگرام [ 🤮 ]
767 تومان
10 / 5000000
6982
ری اکشن تلگرام [ 👍 ]
767 تومان
10 / 1000000
7273
ری اکشن تلگرام [ 🙏 ]
767 تومان
50 / 5000000
7216
ری اکشن تلگرام [⚡]
767 تومان
10 / 5000000
7217
ری اکشن تلگرام [😐]
767 تومان
10 / 5000000
6980
ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ]
767 تومان
10 / 1000000
7275
ری اکشن تلگرام [ 🥰 ]
1,495 تومان
10 / 50000

بازدید پست تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7001
بازدید پست کانال [1 پست] 👁
13 تومان
100 / 2000000
7325
بازدید پست کانال [فوق ارزان] 👁
13 تومان
100 / 200000000
7002
بازدید پست کانال [5 پست آخر] 👁
260 تومان
10 / 2000000
7003
بازدید پست کانال [10 پست آخر] 👁
767 تومان
10 / 2000000
7005
بازدید پست کانال [50 پست آخر] 👁
2,821 تومان
10 / 2000000
7004
بازدید پست کانال [20 پست آخر] 👁
4,641 تومان
100 / 2000000
7006
بازدید پست کانال [100 پست آخر] 👁
7,059 تومان
10 / 2000000

خدمات بازید و لایک فیسبوک

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7014
لایک پست فیسبوک [سرعت خوب] ⚡️
31,499 تومان
100 / 3000
7013
لایک پست فیسبوک [ کیفیت خوب ] 👌
41,444 تومان
100 / 50000
7015
لایک پست فیسبوک [سرعت بالا] [ضمانت 30 روز] ⚡️♻
47,411 تومان
50 / 100000
7011
بازدید پست فیسبوک [سرعت خوب]👌
55,432 تومان
500 / 10000000
7016
لایک پست فیسبوک [استارت آنی] [ضمانت 60 روز] ⚡️♻
66,690 تومان
100 / 20000

خدمات توییتر

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7056
بازید توییتر سرعت خوب [ارزان] ✈
377 تومان
25 / 9999999
7059
بازدید توییتر [کیفیت واقعی] الماس💎
3,783 تومان
100 / 5000000
7057
بازید توییتر کیفیت عالی [ضمانت 45 روز] ♻
6,227 تومان
100 / 50000001
7043
لایک توییتر [ ازران ]
51,714 تومان
500 / 10000000
7025
فالوور توییتر [سرعت خوب] 🚀
63,648 تومان
100 / 500000
7034
لایک توییتر [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻
93,652 تومان
100 / 10000000
7050
فالوور توییتر واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] ♻
745,875 تومان
100 / 1000000

لایک ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7060
لایک الماسی ایرانی [سرعت خوب] 💎
9,100 تومان
50 / 20000
7252
لایک ایرانی کیفیت بالا
13,819 تومان
100 / 20000

خدمات روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7233
بازدید ویدئو روبیکا واقعی [ روبینو ]
3,510 تومان
25 / 500000
7327
لایک پست روبیکا ارزان [ روبینو ]
7,800 تومان
10 / 20000
7234
لایک پست روبیکا واقعی [ روبینو ]
9,100 تومان
25 / 500000
7328
فالوور روبیکا ارزان [ روبینو ]
33,800 تومان
20 / 20000
7235
فالوور روبیکا واقعی [ روبینو ]
45,240 تومان
25 / 500000
7236
ممبر کانال روبیکا [ واقعی ]
92,040 تومان
25 / 25000

فالور کلاب هاوس

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
7052
فالوور کلاب هاوس [ ارزان ]
365,768 تومان
50 / 8000